Borgstelling, hoe kun je dit goed regelen?

Het blijft interessant. De borgstelling van de aandeelhouder voor zijn eigen besloten vennootschap. De BV gaat kredietovereenkomsten aan waar de aandeelhouder zich borg voort stelt. Dan gebeurt het volgende: de BV gaat failliet met als gevolg dat de aandeelhouder die de waarborg heeft gegeven voor de schuld moet betalen. In zijn aangifte inkomstenbelasting wil de aandeelhouder deze schuld als verlies opnemen. Het is het resultaat van het verlies op ter beschikking gesteld vermogen. En daar gaat het vaak fout. Want wat blijkt er?

Zekerheden en vergoeding

Laten we eerst beginnen bij het principe van de borgstelling. Borg staan is niet een bijzondere situatie, het komt vaak voor. Ouders die borg staan voor kinderen, aandeelhouders voor de BV of onafhankelijke derden voor (rechts)personen. Wat wel vaak hapert is de zakelijkheid van de situatie. Wat betekent die zakelijkheid? Het gaat erom of een onafhankelijke derde die ook gedaan zou hebben. Bijvoorbeeld, zou je borg staan voor iemand die je helemaal niet kent? Zo ja, dan doe je dit niet zonder dat je de situatie kent en op grond van de situatie een oordeel kunt vormen. Dit doe je ook niet zonder een vergoeding voor deze waarborg en zonder het bedingen van zekerheden (bijvoorbeeld door pandrecht op inventaris).

De uitspraak van de rechtbank Noord-Holland op 15 februari 2019 geeft hier weer een mooi voorbeeld. De aandeelhouder stond borg voor een bedrag van € 50.000. De BV ging failliet en de aandeelhouder wilde het verlies plus rente en kosten als verlies in aanmerking nemen in Box 1.

De borgstelling was verleend terwijl de BV in zwaar weer verkeerde en een negatief eigen vermogen had. De aandeelhouder vond dit geen aanleiding om geen borgstelling af te geven. Daarnaast had de aandeelhouder afgezien van een vergoeding omdat de solvabiliteit van de BV onvoldoende was. Solvabiliteit geeft aan hoe goed of slecht een onderneming er voor staat en hoe deze in staat is haar schulden te betalen. De aandeelhouder had ook onvoldoende zekerheden bedongen.

De rechtbank vond dat op basis van deze feiten de zakelijkheid ter discussie stond en stond geen aftrek toe in Box 1.

Failliete BV

Kun je niets meer met dit verlies? Ja bij faillissement kan het een verhoging van de verkrijgingsprijs vormen en kan het als box 2 verlies worden meegenomen. Het betekent wel dat het pas na faillissement en nog veel later in Box 2 als verlies verwerkt kan worden.

Conclusie

Zorg bij borgstelling dat er sprake is van zakelijkheid door een vergoeding en zekerheden te bedingen in de overeenkomst. Let er op dat de hoogte van de vergoeding risico’s met zich mee brengt en dat de zekerheden al verpand kunnen zijn aan de bank of andere crediteuren. Heb je zelf onvoldoende kennis hiervan, raadpleeg dan een adviseur.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

Kees Tuip en Mariëtte Bos

×