BTW van 6% naar 9%. En hoe gaat dat dan?

Naar zeer grote waarschijnlijkheid wijzigt het lage BTW tarief op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Waarom naar alle waarschijnlijkheid? Omdat het nog niet definitief door de Tweede en Eerste kamer is. Niet dat we denken dat het niet gaat gebeuren maar we moeten een voorbehoud maken.

Overgangsregeling

Er is geen overgangsregeling. Dit betekent dat op basis van de normale regels de verschuldigdheid van de BTW moet worden vastgesteld en welk tarief moet worden toegepast.

Hoofdregels:

Net als altijd gaat het met de BTW, dus ook de verhoging van het BTW tarief, er om wanneer je wat levert of wanneer je een dienst verleent. Dit is in feite het moment om de factuur en/of betaling te versturen of te ontvangen. Maar om de ondernemers niet meer administratief te belasten heeft de overheid hier iets extra’s aangegeven. Als de prestatie niet in 2018 wordt verricht maar in 2019, dan kan toch het 6% worden toegepast als de betaling in 2018 is ontvangen en de factuur van de vooruitbetaling in 2018 is verstuurd.

Dus 6% mag nog als:

  • De factuur wordt verstuurd in 2018 (naar een onderneming toe);
  • De factuur wordt verstuurd in 2018 en de (vooruit) betaling in 2018 is ontvangen (van een particulier).

Bij ondernemingen die eigenlijk alleen aan particulieren leveren is het moment van ontvangst het belangrijkste moment van de btw. (Horeca bijvoorbeeld: de pin of kasontvangst is het moment van de afdracht, 2018: 6% en 2019: 9%).

Het maakt dan niet of de diensten of de goederen geleverd zijn in 2018 of 2019 voor de btw. Het tarief is dan 6%.

In principe zou het versturen van een factuur genoeg moeten zijn maar bij particulieren wordt meestal aangesloten bij het betalingsmoment. Daarom om zeker te zijn van de zaak voor particulieren: factuur en betaling in 2018. 

Voorbeelden met offertes:

Let op: wat je in de offerte neerzet is van belang voor je klant, niet voor de belastingdienst.

Offertes:

  • Je stuurt een offerte in 2018, op de offerte staat 6%. Let erop dat dit dan vooruitbetaald wordt in 2018. Dit moet op basis van de factuur (voor ondernemingen) of een vooruitbetaling op basis van de offerte of factuur. BTW blijft 6%, ook al is het werk in 2019 is verricht.
  • Je stuurt een offerte in 2018, op de offerte staat 6%. Als er geen vooruitbetaling is met of zonder factuur en het werk wordt in 2019 gedaan dan wordt het tarief 9%.

Let op: Voor werk voor particulieren geldt, als het werk gedaan is of de dienst is verricht in 2018, dat dan sowieso het 6% tarief van toepassing ook als de factuur in 2019 komt.

Houd hier rekening mee met het maken van offertes. Neem iets op in de offerten als (dit is om jezelf in te dekken tegen een tariefsverhoging dat deze niet voor jullie rekening komt):

“Als het werk na 31 december 2018 wordt verricht of als er na 31 december 2018 wordt betaald dan dient het BTW percentage van 6% te worden vervangen door het BTW percentage van 9%, de prijs van deze offerte verandert hierdoor”.

Let op

Alles in december factureren aan ondernemingen is niet in je voordeel. Er is dan nog niets betaald, je moet dan wel de BTW afdragen terwijl er nog geen betalingen zijn ontvangen.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

×