Corona en de stand van zaken rondom fiscale en financiële (nood)maatregelen

Een paar persconferenties verder van het kabinet, de horeca die zijn zaken moesten sluiten, de reizen die afgelast zijn en naar nu blijkt dat de economie volledig in zijn greep gaat raken van opdrogende kasstromen. 

De overheid probeert de consequenties voor ondernemers van de beslissingen om het Corona virus in te dammen te verhelpen met allerlei maatregelen. Het zijn er veel en niet alles is even duidelijk, voor ons een reden om het één en ander op een rij te zetten met onze opmerkingen, want niet alles is wat het lijkt.

Personeel

De bestaande regeling voor werktijdverkorting is met ingang van 17 maart 2020 ingetrokken. De aanvragen overspoelden de website en de procedure was te lang. De nieuwe regeling heet  “de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)”. 

Dat is inmiddels 14 dagen geleden. Op de persconferentie van 31 maart wordt nu aangegeven dat met een paar dagen er een nieuw loket komt om de aanvraag te doen. Bij de kamer van koophandel staat de datum van 6 april a.s. Er is al gewaarschuwd voor kinderziekten bij de site, want proefdraaien duurt te lang. We hopen wel dat de site goed bereikbaar is en een nieuwe run op de site kan weerstaan.

Voorwaarden:

  1. Er is tenminsten 20% omzetverlies
  2. Het omzetverlies is vanaf 1 maart 2020
  3. De aanvraag geldt voor drie maanden met verlenging van drie maanden
  4. Let op in de periode van tegemoetkoming voor de kosten van het personeel ben je verplicht om geen ontslag aan te vragen op bedrijfseconomische gronden. 

Punt 4 is wel een punt om over na te denken. Vraag je tegemoetkoming aan voor personeel let erop dat er geen conflicterende situatie ontstaat. Drie maanden is een lange periode en misschien is een bedrijfseconomische grond ineens wel een realistisch scenario. 

De hoogte van tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom en gerelateerd aan de weggevallen omzet. Dus, 80% omzetverlies minus 10% is 72% vergoeding van de loonkosten.

Degene die zo gelukkig zijn geweest om op 17 maart het te hebben ingevuld die hoeven het niet nog een keer in te vullen. De nieuwe komt er dus aan!

Noodloket

Inmiddels is het loket open voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen en omzet grotendeels zien verdwijnen. Het betreft een éénmalig bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden. 

Je komt in aanmerking als je aparte werkruimte hebt buiten het eigen huis anders en de SBI code waaronder je bedrijf bij de kamer van koophandel staat ingeschreven moet wel op de lijst staan van de vastgestelde SBI-codes.

Nu hebben wij het volgende geconstateerd:

  1. Er is nodig een e-herkenning hebben (niveau 1 of hoger). Als ondernemer moet je deze dus wel hebben. Je kunt ook je intermediair machtigen en die kan dan de aanvraag voor de éénmalige uitkering voor je doen. klik hier voor het Machtigingsformulier.
  2. Niet alle SBI-codes die op de lijst staan worden herkend, waardoor je weer buiten de boot valt. We hebben dit aangekaart bij VNO. 
  3. De site is niet goed bereikbaar door de vele aanvragen. 

Bijzondere bijstand

Dit moet aangevraagd worden bij de gemeente waar je woont. Het gaat om ondernemers waar de nood het hoogst is. Er is geen vermogens- en partnertoets.

Inmiddels is duidelijk dat hier ook directeur grootaandeelhouders (die niet sociaal verzekerd zijn) voor in aanmerkingen komen. Ben je wel verzekerd (omdat je ontslagen kunt worden) dan val je in de regeling voor personeel.

Echter we hebben gezien dat de formulieren verschillend zijn. De éne gemeente maakt het je makkelijk en heeft al voorbereidingen getroffen. De andere gemeente heeft formulieren nog niet aangepast en daar staan dan heel veel vragen op die met de oude regeling te maken hadden. Gewoon invullen en overal aangeven dat dit expliciet de corona-crisis betreft. 

Belastingen

Ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen kunnen uitstel van betaling aanvragen van drie maanden met een brief bij de belastingdienst. Als het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil. Er hoeft geen ‘verklaring  van een derde-deskundige’ meegestuurd te worden. Bij langer uitstel wordt de verklaring wel gevraagd. De verzuimboete voor te laat betalen zal de belastingdienst achterwege laten of terugdraaien. 

Er zijn al veel stemmen opgegaan om standaard uitstel te geven van betalen zonder de brief, maar helaas de brief moet nog steeds de kanalen van de belastingdienst verstoppen. 

Let op: ben je DGA, directeur grootaandeelhouder van de BV dan dien je op het moment dat de BV niet aan haar verplichting kan doen wel een ‘melding betalingsonmacht’ in te vullen en naar de belastingdienst op te sturen. Zet hier meteen in dat je gebruik maakt van de verruimde maatregelen van de belastingdienst in verband met de corona crisis. De melding is nodig om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Let op: de aangiften omzetbelasting en de loonheffing moeten wel op tijd zijn ingediend.

Voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting voor 2020 waar op betaald wordt kunnen verminderd worden. Deze verzoeken tot verlaging zal de belastingdienst inwilligen. 

Het is uitstel en geen afstel. Kijk of het inderdaad een goed idee is om uit te stellen. Later moet het namelijk wel betaald worden. Als het even kan wil je ook niet met een schuldenlast je deuren weer open doen. Inmiddels is de lobby op gang om te kijken of er kwijtschelding van bepaalde schulden kan komen. Maar dit kan even duren. 

Banken

Banken zeggen dat ze coulanter zijn echter:

  1. Er is geen mogelijkheid tot een overbruggingskrediet als er al verlies werd gedraaid. 
  2. Heeft je onderneming een negatief eigen vermogen (kapitaalrekening of reserves) dan geeft de bank ook geen krediet.
  3. Er zijn veel vragen die beantwoord moeten worden, snelle afwikkeling is er niet. Veel banken werken nog langs de oude manier van leningen aanvragen. 

ABN Amro heeft wel een automatische opschorting voor hypotheken en leningen voor drie maanden. Zie de link. Coronavirus en uw hypotheek en lening
Je kunt zien of je hier gebruik van kunt maken. 

Kinderopvang

Kinderen van ouders die in vitale beroepen werkzaam zijn kunnen naar de kinderopvang. Deze sector blijft hiervoor open. De andere ouders waarvan de kinderen niet naar de opvang kunnen blijven wel recht houden op kinderopvangtoeslag en de kinderopvangplek blijft behouden. De ouders blijven de normale factuur ontvangen maar de overheid gaat compenseren voor de eigen bijdrage die ouders betalen maar waarvan het kind niet naar op opvang kan.

Let op: de tegemoetkoming die ouders krijgen is de maximale kinderopvangtoeslag. Als ouders een hoger bedrag betalen aan de kinderopvang dan wordt dit verschil niet vergoed. 

Voor kinderdagverblijven kan dit in de papieren lopen. Er zijn vragen gesteld aan de brancheorganisatie. 

Cash is king

We horen veel verhalen over binnen halen op debiteuren en betalingen uitstellen aan crediteuren/leveranciers. Echter, we zijn allemaal wel ergens een crediteur of een debiteur. Iedereen wil graag zijn rekeningen betaald zien. 

We merken dat er stagnatie komt in betalingen en ontvangsten. Heeft een incassobureau zin? Als al het nog beschikbare geld besteed is om personeel te betalen dan wordt het niets. Bovendien mag niemand langs gaan bij bedrijven.  

Blijf in ieder geval in gesprek.

Maak voor jezelf een liquiditeitsprognose hoe de rest van het jaar gaat worden, dan weet je waar je tegen aan gaat lopen.

Pensioenfondsen

De laatste berichten geven dat een aantal pensioenfondsen uitstel van betaling geven. Het beste is met het desbetreffende fonds contact op te nemen. 

De aankomende periode zal zeker nog moeilijk zijn. Houd de diverse websites in de gaten voor wijzigingen en aanvullende maatregelen. Voor iedereen in deze barre tijden: sterkte en blijf gezond!

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

×