De administrateur en/of accountant in de 21e eeuw: De mens in zijn branche en automatisering

We horen enkele vragen heel regelmatig. Waar gaat het vak van administrateurs (boekhouders) naar toe en hoe vergaat het de accountants in de samenstelpraktijk? Dit gaat dan voornamelijk over het onderwerp dat alle administraties en jaarrekening geautomatiseerd worden en de rollen van administrateurs en accountants hiermee verdwijnen. Dan komt gelijk de discussie op gang dat er gezocht moet worden naar personeel met andere vaardigheden, meer communicatief en ondernemend, om een adviserende rol te vervullen naar de klant. Het moet vooral veel personeel zijn dat aan de voorkant van het bedrijf staat. Maar is dat ook zo, of is er ook een lichtelijk overspannen reactie van de markt op het feit dat morgen alles ‘weg geautomatiseerd’ zou zijn.

Communicatie

Dat het in de toekomst aankomt op competenties van personeel zoals goed kunnen communiceren, ondernemend en pr0-actief zijn eigenlijk niets nieuws. Communicatief vaardig is al veel langer een pijnpunt in de accountancy- en boekhouders branche. In het financiële dagblad van 18 juli 2018 wordt door de Marcel Pfeiffer (hoogleraar accountancy) in een ingezonden stuk betoogd dat “de accountancysector nog op de dezelfde kruising staat als vijftig jaar geleden”. Volgens de heer Pfeiffer zijn de communicatieve vaardigheden immer nog een leerpunt voor de accountant en heeft de accountant een overschat zelfbeeld van deze zelfde vaardigheden. Er is de afgelopen vijftig jaar in de accountancy branche weinig veranderd.

In het accountant magazine oktober 2014 werd geschreven over de nieuwe medewerkers die de kantoren binnen stroomden zoals bedrijfskundigen, ICT’ers, juridisch adviseurs en HR-specialisten om nieuwe dienstverlening handen en voeten te geven. Ook hier weer de roep om analytisch vermogen, sociale vaardigheden, communicatief vermogen en bedrijfskundig inzicht.

Kennelijk heeft het nog niet het gewenste effect gehad. Misschien blijven mensen met deze vaardigheden niet in dit vak? Praten we ook niet over tegenstrijdige vaardigheden? Sociaal vaardig gaat niet altijd goed samen met hoog analytisch vermogen. Wellicht blinken de mensen die ‘in de cijfers’ zitten van nature niet uit in het (nu zeer) gewenste gedrag. Of denken wij dat we alleen mensen in dienst kunnen hebben met kwaliteiten om aan de ‘voorkant’ in het bedrijf te werken? Indien je kijkt naar de automatisering in de branche dan is het vraag of hier allemaal ‘front office’ mensen voor nodig zijn.

Digitaal

Momenteel wordt er van uitgegaan dat de hele boekhouding wegvalt door automatisering en dat daar geen mens meer aan te pas komt. Het is een simplistische voorstelling van zaken waardoor leken denken dat het niets voorstelt. Natuurlijk is het zo dat de software van de boekhoudpakketten inkoopfacturen kunnen herkennen (laten we de losse bonnen en dergelijke even buiten beschouwing laten). Het ene pakket overigens beter dan de andere. Het is ook zo dat er systemen zijn die volledig herkende facturen automatisch doorboeken maar laten we eerlijk zijn dit percentage is nog niet groot en wordt zeker niet gebruikt door het gros van de boekhoud- en accountancy kantoren. Dat we wel moeten kijken naar slimmere manieren om te boeken en de software hiervoor moeten gebruiken is een ‘no brainer’. Als we dit niet doen dan zijn we inderdaad op een gegeven moment out of business als journaalposten invoeren je enige verdienmodel is.

Het is echter niet zo dat de automatisering zo het kantoor in springt. Om tot een efficiënte en effectieve manier van boekhouden te komen zal je gedegen kennis van boekhouden en de software moeten hebben om het goed in te richten. Hoe richt je het grootboekschema in, hoe de crediteurenkaarten en de materiële vaste activa staat? Als de klant uit het pakket factureert dan moet dit toch ingericht worden zodat het voor de klant op een eenvoudige en doeltreffende manier te bedienen is. Welke software is gekoppeld aan het boekhoudpakket en wie onderhoudt deze koppelingen? Bankrekeningen kunnen aangesloten worden op boekhoudpakketten, echter een beperkte selectie per pakket. De klant moet inleesbestanden kunnen downloaden maar heeft wel het boekhoudkantoor nodig om hier in bij te staan. De boekhouding moet ook op de juiste btw instellingen staan en de loonjournaalposten moeten correct worden ingelezen.  

Het is wat kort door de bocht om te denken dat door automatisering de boekhouder buiten de boot valt. Door de juiste indicatoren vast te leggen voor signalering, een efficiënte verwerking van de boekhouding en bovenal eenvoudig te gebruiken software voor de ondernemer om mee en in te werken dan ben je al een partner van de ondernemer. Zijn boekhouddashboard is duidelijk, hij weet dat er op tijd aandacht besteed wordt aan bijzondere punten. Er wordt gesignaleerd te betalen belastingen. Hier gaat om vlakken die elkaar kruisen van goede kennis van het vakgebied en automatisering.

Het zou kunnen zijn dat je voor deze automatiseringsprocessen meer autistisch aangelegde mensen nodig hebt dan communicatief.

Onderwijs

Dan is ook het punt van onderwijs voor personeel. De eenvoudige handelingen worden als eerste geautomatiseerd omdat dit kan. De vraag rijst hoe je medewerkers op gaat leiden als zij in principe een grotendeels geautomatiseerde boekhouding moeten gaan beoordelen op juistheid en eventueel om advies uit te brengen als zij de ervaring van de simpele boekingen niet hebben meegekregen. Lokke Moerel (hoogleraar ICT) schrijft in het FD van 19 juni 2018 dat mensen leren van kleine overzichtelijke zaken en leren voorval van hun fouten. Van simpele naar complexe zaken om een expert te worden. In ons vak betekent het dat je de boekhouding moet kunnen doorgronden en dus moet begrijpen hoe de software werkt en waar de beslissing op gebaseerd is.

Automatisering heeft een enorme impact op het werk en het zal zeker van alles beïnvloeden maar of we daarom alleen maar frontoffice mensen nodig hebben in een adviserende rol dat is de vraag. Het continue proces van het fine-tunen van de administraties en deze aanpassen aan de voortschrijdende automatisering zal door iemand gedaan moeten worden die over vakkennis en ervaring beschikt en die veel affiniteit met IT zal moeten hebben.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

×