De DGA

De prijs die je betaalt als DGA...

2020, het jaar van onzekerheden, steunpakketten en financiële regelingen door het virus wat ons in zijn greep houdt. De overheid deelt steunpakketten uit als snoepgoed terwijl Sint nog moet komen. Voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) is het echter vaak anders.

Allereerst kort: Wat is een DGA? Een DGA is een werknemer van de N.V. of B.V. die een groot deel van de uitgegeven aandelen bezit (een aanmerkelijk belang van tenminste 5%). Deze persoon heeft een bestuurlijke functie binnen de onderneming.

Voor de DGA gelden bepaalde fiscale regelingen. Een van de belangrijkste is dat de DGA zichzelf loon moet uitkeren dat als gebruikelijk kan worden gezien binnen de branche met een minimum van €46.000,- per jaar. In de wet loonbelasting bekend als de Gebruikelijkloonregeling.

NOW-regeling

Om in tijden zoals deze te zorgen dat niet de volledige economie op zijn gat valt is er de loonsubsidie regeling ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’ bedacht door de overheid. Een DGA met een meerderheidsbelang (51% of meer) en zeggenschap in de onderneming kan geen gebruik maken van deze NOW-regeling. De ratio hierachter is dat een DGA niet ontslagen kan worden door de andere aandeelhouders aangezien hij de meerderheid bezit van het stemrecht in de B.V.

Het is de ‘dubbele pet’ die de DGA op heeft. Op deze manier is er geen gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

De gezagsverhouding is één van de belangrijkste kenmerken of er een ‘echt’ loondienstverband is.

Heeft een DGA een minderheidsbelang (bijvoorbeeld 30%) dan zou het zo maar kunnen zijn dat de DGA sociaal verzekerd is. De DGA kan immers ontslagen worden door de andere aandeelhouder(s). Daarmee is er een gezagsverhouding ontstaan. Als dit zo is dan kan de DGA ook aanspraak maken op de NOW-regelingen.

Let op: als er sprake is van 3x 1/3 deel van de aandelen dan hoeft er geen sprake te zijn van sociaal verzekerd te zijn want hier wordt verondersteld dat de drie DGA’s eenzelfde inspraak hebben en niet beoogd is om een gezagsverhouding te hebben.

Een ander aandachtspunt is hoe de verdeling is vanuit de bovenliggende Holding maatschappijen. Indien de Holding 25% houdt in de werkmaatschappij en de DGA in dienst is van de Holding en daar 100% houdt, dan is hij toch werkgeverslasten verschuldigd in de werkmaatschappij als hij daar ontslagen kan worden. 25% is namelijk een minderheidsbelang. De fiscus legt de naheffingsaanslag op aan de werkmaatschappij.

Het verdient altijd aanbeveling om hier goed naar te kijken.

Minimumloon?

In zwaar weer kan het erg ongunstig uitpakken wanneer een DGA zichzelf een loon moet uitkeren van minimaal €46.000,-. Om dit te kunnen verminderen moet de vennootschap verlies lijden waarbij de continuïteit van de onderneming niet kan worden gewaarborgd.

In deze onzekere tijden zou men kunnen stellen dat er geen sprake is van incidenteel verlies en dat loonverlaging dus is toegestaan.

Wanneer men overgaat tot het verlagen van het loon in deze lastige tijden moet je bedenken dat dit mag tot het wettelijk minimumloon.

De belastingdienst kan achteraf controleren of dit gerechtvaardigd was. Indien dit niet het geval is dan kan er een flinke naheffingsaanslag voor de loonbelasting volgen.

TOZO-3

Net als Corona zijn afkorting kent als COVID-19 heeft de regering ook zijn eigen afkortingen voor de maatregelen. De TOZO-3 heeft het licht gezien en moet helpen. But don’t get your hopes up.

TOZO staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Voor deze derde versie zal er een inkomenstoets worden gedaan. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om hierop aanspraak te kunnen maken. Bij de TOZO 4 in 2021 zal er (naar alle waarschijnlijkheid) een beperkte vermogenstoets worden gedaan.

Eerder hebben we gezien dat je als DGA jezelf een minimumloon moet uitkeren. Wanneer je dit doet heb je geen recht meer op de TOZO-3 regeling omdat je dan inkomen hebt.

Wanneer je geen inkomen hebt kun je wél een beroep doen op de regeling, echter wanneer de Belastingdienst later vaststelt dat dit onterecht was krijg je én een naheffingsaanslag én zul je het uitgekeerde bedrag van de regeling moeten terugstorten. 
De conclusie is dus dat je als DGA maar zeer beperkt sociaal verzekerd bent in tijden van wereldwijde crisis.

Lenen van je eigen B.V.

Om het allemaal nóg rooskleuriger te maken heeft het kabinet op Prinsjesdag een nieuw kabinetsplan aangekondigd waarbij de DGA niet meer dan een bedrag van €500.000,- kan lenen van de B.V.

Om de klap enigszins op te vangen voor de DGA is de lening voor eigen woning hiervan uitgezonderd. De regeling moet vanaf 2023 gaan gelden en het kabinet geeft dan ook tot 2023 de tijd om ervoor te zorgen dat de huidige leningen niet meer bedragen dan €500.000,- (inclusief de fiscale partner).

In tijden waarin er veel verschillende steunpakketten zijn blijft een adequaat middel voor de DGA uit. Het is ‘veel succes en doe je best’.

×