Nieuwe regels niet uit de balans blijkende verplichting, een aanwinst?

Per 1 januari 2019 veranderen er regels in de boekhoud- en accountancy wereld ten aanzien van leaseverplichtingen. Het gaat om de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’, zoals onder andere operational lease en huur verplichtingen.  De bedoeling is om deze verplichtingen net als financial lease tot uitdrukking te brengen op de balans. Dit zou beter aansluiten bij de werkelijkheid. Maar deze nieuwe werkelijkheid kan voor lastige gesprekken zorgen bij financiers.

Wat is het verschil in het kort?

We pakken het op bij leasecontracten. Er zijn twee vormen van lease, de financial lease en de operationele lease. De financial lease is in principe een lening om iets te kopen. Wat veel gebeurt is de financial lease voor de bestelauto. De auto wordt gekocht met een lening. De bestelauto is een bedrijfsmiddel en wordt geactiveerd als bezit op de balans. Deze investering wordt over een periode van vijf jaar afgeschreven in de verlies en winstrekening. Aan de andere kant van de balans staat de lening. De rente over deze lening komt in de verlies en winstrekening en de aflossing gaat van de schuld af op de balans.

Operationele lease kent een maandelijkse bedrag voor de kosten van de ‘lease’ van de bestelauto. Na een x aantal jaren is de lease afgelopen en wordt de auto ingeleverd bij de leasemaatschappij. Er kan dan een nieuw contract worden afgesloten. Wat hier niet zichtbaar is dat de verplichting die de onderneming heeft over de periode van het contract. Dit wordt toegelicht in de jaarrekening maar ‘blijkt niet uit de balans’.

Waarom wijziging?

De jaarrekening moet een getrouwe weergave zijn van de onderneming en haar bezittingen en schulden, in het bijzonder als het gaat om activa en verplichtingen die voortvloeien uit als operationele leasing gekwalificeerde leasecontracten.

Omdat de manier van verwerken van financial lease verschilt van de operational lease, zoals uit het bovenstaande blijkt, levert dit in de jaarrekening zelf geen goede vergelijking op maar is er ook verminderde vergelijkbaarheid in jaarrekeningen tussen ondernemingen.

2019 de standaard en gevolgen

In 2019 is het de bedoeling dat onder de nieuwe regels de operationele lease ook op de balans komt. Dit geldt voor langlopende lease- en huurcontracten. Voor short term lease (korter dan 12 maanden) en low value lease (producten met een lage waarde) mogen de oude regels toegepast blijven. Dit is met name om de boekhoudkosten niet onnodig op te schroeven.

Het gevolg van deze boekhoudregels is dat het wellicht meer inzicht geeft in de activa en verplichtingen van de onderneming maar dat dit ook gelijk een nadeel is. Balansen nemen toe en ratio’s wijzigingen. De leverage ratio, waarbij gekeken wordt naar de verhouding van rentedragende schulden ten opzichte van de totale activa, wordt slechter. De kapitaalratio vermindert omdat ook hier de verhouding van het eigen vermogen zoals aandelenkapitaal en winstreserves wijzigt ten opzichte van de schulden.

De winst en verlies rekening verandert. Huurkosten worden vervangen door afschrijving en rente. Deze kosten hebben een andere allocatie in de resultatenrekening.  Het beïnvloedt daarmee ook de EBIT (earnings before interest and taxes), nettowinst, bedrijfswinst enzovoorts.

Conclusie

De bovengenoemde veranderingen kan vervelende gevolgen hebben bij (her) financieringen. Daar wordt gekeken op de gangbare ratio’s en als die verslechterd zijn dan wordt het gesprek wel anders met de bank. Nog afgezien van hogere boekhoudkosten en misschien een controleplicht door de opgeblazen balans. De beslissing om te kopen of leasen krijgt er een nieuw dimensie bij.

Zie ook het gepubliceerde stuk “Lease en huur krijgen hun plek op de balans” in het NOAB magazine van juli 2018, te vinden onder Nieuws & publicaties.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

×