Nog meer pijn! NOW 1 definitieve berekeningen: boetes leiden tot hogere schuld

Het kabinet strooit met steunmaatregelen om de pijn te verlichten van de lockdowns. De verhalen zijn bekend van ondernemers die daar niet voor in aanmerking kwamen. Voor wie wel in aanmerking komt kennen de maatregelen zijn beperkingen. Tegemoetkomingen zijn zeker niet volledig dekkend. Bovendien zijn het voorschotten waarvan teveel ontvangen bedragen terug betaald moeten worden. Al dan niet met een boete. Dat wordt een opgave met een leeg spaarvarken, opstapelende schulden en een onzekere omzet in de nabije toekomst. Het schetst een niet al te fraai toekomstbeeld.

NOW 1 definitieve berekening

Eén van de maatregelen is bekend onder de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De NOW-1 voorschotten zijn in 2020 uitbetaald en voor 23 maart 2021 moeten de definitieve berekeningen worden vastgesteld. Daar vloeit bloed uit. Dit is met name als er een lagere loonsom is ontstaan. De ondernemer begrijpt dat bij een lagere loonsom er geld terug betaald moet worden. Wat ondernemers niet begrijpen is dat daar een boete aan kleeft. Een uitgewerkt rekenvoorbeeld:

Gelijke loonsomLagere loonsomGelijke loonsom
Loonsom januari10.00010.0008.000
Loonsom maart10.0008.0008.000
Loonsom april10.0008.0008.000
Loonsom mei10.0008.0008.000
Omzet verlies68%68%68%
Subsidie23.86816.84819.094
Voorschot 80%19.09419.09415.275
Te ontvangen/betalen(-)4.774-2.2463.819

Het wordt dramatisch als er sprake is geweest van bedrijfseconomisch ontslag. In het bovenstaande voorbeeld kan een loonsomverlaging van € 2.000 door bedrijfseconomisch ontslag al ruim € 10.530 extra! boete opleveren.

Mocht de lagere loonsom zijn ontstaan buiten de schuld van de ondernemer, vrijwillig ontslag of ziek uit dienst, dan word je hiervoor financieel gestraft. Bedrijfseconomisch ontslag dat aangevraagd is omdat er geen mogelijkheden waren om personeel in dienst te houden kan nu veel geld kosten in een voortschrijdend financieel drama.

Bezwaar

Bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV levert weinig op. Het UWV zegt in antwoord op bezwaren dat ze hier niets aan kan doen. Het is de uitvoering van de wet- en regelgeving. Maatwerk is niet mogelijk. Dit is niet uit te leggen aan ondernemers waar het water aan de lippen staat.

Schuldenberg

De coulance om belastingschulden op te schuiven naar de toekomst met een ruime termijn voor terug betalen is prettig. Maar laten we eerlijk zijn, schulden terugbetalen die te maken hebben met bovengenoemde boetes is wrang. Het gaat om bedrijven in sectoren die toch al bijna knock-out zijn geslagen door alle maatregelen.

Bijkomend probleem voor bedrijven met toenemende schulden is dat de innovatie kracht afneemt. Het geld is daar niet voor, het moet de schulden en de rente (af)betalen. Het bedrijf raakt achterop. Met andere woorden ondernemingen worden uitgehold. Dat is het laatste wat we willen met de banenmotor van Nederland. De overheid kan in ieder geval wel actie ondernemen op schulden die ontstaan door het boetebeleid in de NOW 1 regeling en dat is afschaffen.

×