Prinsjesdag 2018

We kunnen natuurlijk uitgebreid stilstaan bij alle plannen die het kabinet heeft maar we willen hier toch eens naar de ‘salamitactiek’ kijken van de overheid en dan specifiek op de eigen woning en de persoonsgebonden aftrek. Net als de salami zijn ook de plannen van het kabinet niet in één keer te verhapstukken dus iedere keer wordt er, net als een plakje salami, een klein stukje afgehaald van belangrijke aftrekposten voor de burger.

De eigen woning

Lang geleden was de eigen woning fiscaal een mooi domein. De betaalde rente was aftrekbaar, er was weinig huur waarde forfait en zelfs een lening voor de auto kon meegefinancierd worden in de eigen woning. Toch bleef de gehele rente aftrekbaar. Op zich was dit laatste ook niet zo raar omdat in de Wet inkomstenbelasting 1964 rente op consumptief krediet aftrekbaar was. Het belastingstelsel zat anders in elkaar, het waren andere tijden. Dat veranderde met de wetswijziging van de inkomstenbelasting in 2001. Daar werd het vermogen belast en niet de inkomsten uit het vermogen.

Vanaf 2001 was alleen de rente over de lening voor de eigen woning aftrekbaar. Wat ook ingevoerd werd was de maximale periode waarover de rente in aftrek gebracht kon worden. Namelijk 30 jaar. Leningen die in 2001 zijn afgesloten en in 2031 nog lopen kennen ineens het fenomeen dat de rente niet meer aftrekbaar is.

Een ander salami plakje is de WOZ waarde voor het eigen woning forfait. Deze wordt vanaf 2007 jaarlijks aangepast. Van 1995 tot 2003 was het eens per vier jaar. Van 2003 tot 2007 was het eens per twee jaar.

Weer een plakje is de bijleenregeling die werd ingevoerd, dit betekende dat de overwaarde in de nieuwe hypotheek meegenomen moest worden om te bepalen over welk bedrag je nog rente aftrek zou krijgen voor de nieuwe woning die je kocht.

Nog een plakje is de aftrekbare rente die vanaf 2015 ieder jaar met een 0,5 procent wordt aangepast tot er een maximale aftrek van 38% overblijft. Zelfs als je inkomen in de hoogste belastingschijf wordt belast dan nog is de maximale aftrek 38%.

We nemen nogmaals een plakje. De wet Hillen wordt afgeschaft in 2019. Mensen die hun hypotheek (bijna) hadden afgelost hoefden onder de wet Hillen het eigenwoningforfait niet te betalen. Dit vervalt. Daardoor worden de mensen die netjes hun hypotheek hebben afgelost gestraft met een toevoeging aan hun inkomen van een percentage van de WOZ waarde van de eigen woning. Er is een overgangsregeling dus gaat het stukje voor stukje (plakje voor plakje).

Het is de salamitactiek. Iedere keer een klein plakje eraf zodat het niet echt opvalt. Het is een paar plakjes beperking en een plakje inkomsten uit eigen woning. Voor je het weet betaal je fors meer.

Persoonsgebonden aftrek

Hetzelfde geldt voor de persoonsgebonden aftrek. Eerst werden de aftrekbare kosten voor ziekte beperkt. Daarna geen aftrek meer voor de verzekeringen en geen aftrek van de eigen bijdrage. En ondertussen werd de drempel steeds hoger.

De alimentatie voor kinderen (forfait) is ook vanaf 2016 eruit gegooid. Ook geen aftrek meer voor de kinderalimentatie. Vanaf 2017 mag ook de schuld voor kinderalimentatie niet meer in mindering worden gebracht op het vermogen.

Ook de aftrek voor studiekosten is al een paar keer onder vuur genomen. De vraag is hoelang dit nog blijft bestaan. Computers mogen in ieder geval niet meer in aftrek worden gebracht over drie jaar. Hoezee voor een leven lang leren. De werkgever mag dit waarschijnlijk bekostigen.

Vlaktax

We gaan langzaam naar de vlaktax. Straks hebben we drie tariefschijven die lopen van ongeveer 37,5% tot 49,5%. En als we straks geen aftrekposten meer hebben dan zijn we in box 1 gauw klaar.

Dividendbelasting

Het is raar dat deze niet in plakjes wordt afgeschaft maar in één keer. Dat is wel vreemd gezien de voorkeur van het kabinet voor dunne plakjes. Misschien zit hier een andere gedachte achter. Daar tegenover wordt staat dat het inkomstenbelasting tarief van Box 2 van 25% naar 26,9% stijgt.

Blieft u nog een plakje Salami?

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

×