Prinsjesdag 2020

Hieronder vind je een selectie van de wetsvoorstellen

Overdrachtsbelasting

 • Vanaf 1 januari 2021 kunnen starters gebruik maken van een vrijstelling van overdrachtsbelasting op hun aangekochte woning. Hiervoor moeten de starters tussen de 18 en 35 jaar oud zijn, een woning verkrijgen en deze langdurig bewonen. Tevens mag de vrijstelling niet eerder zijn gebruikt.
 • Indien je niet als starter wordt aangemerkt kun je gebruik maken van het verlaagde tarief van 2% indien het aangekochte huis het hoofdverblijf is.
 • Andere duurzame gebouwen zoals een garage, overkapping, schuur et cetera behoren ook tot de vrijstelling of verlaging van de overdrachtsbelasting vanaf 2021, indien deze zijn aangekocht op hetzelfde moment als de woning.
 • Resterende aankopen van bedrijfspanden en woningen niet bestemd voor de koper zelf, vallen onder het hogere tarief van 8% vanaf 1 januari 2021.
 • Indien men gebruikt maakt van een vrijstelling moet er wel een aangifte worden ingediend bij de belastingdienst, dit gebeurt in de meeste gevallen door de notaris.

Vennootschapsbelasting

 • Het lage tarief van de vennootschapsbelasting zal opnieuw naar beneden gaan van 16,5% naar 15%. Het bedrag voor dit lage tarief zal de komende jaren worden opgeschaald van nu € 200.000,- naar 395.000,-. Het hoge tarief zal 25% blijven.
 • Het verrekenen van de verliezen met de winsten van het bedrijf kan vanaf 1 januari 2022 nog maar tot een bedrag van € 1 miljoen. Hierboven kan het voortaan nog maar tot 50% van de winst. Je kunt wel de verliezen onbeperkt verrekenen met voorgaande en komende jaren.
 • Indien je een verlies verwacht in 2020 dan kun je deze verrekenen met de winst van 2019. Deze genaamde coronareserve mag niet meer bedragen dan het ingeschatte verlies van 2020 of de winst van 2019. Hierdoor wordt er tegemoet gekomen doordat je (een deel van) de eerder gedane belastingafdracht terugkrijgt of het resterende deel niet hoeft te voldoen.

Inkomstenbelasting

 • Het bijtellingstarief voor een auto zonder CO2-uitstoot in 2021 zal 12% bedragen tot een bedrag van € 40.000,-. Het bijtellingspercentage bedraagt normaal gesproken 22% (tot een onbeperkt bedrag) en is belast in box 1.
 • De hypotheekrenteaftrek die de eigen woningbezitter nu genieten voor de eigen woning wordt komende jaren sneller afgebouwd dan gepland in 2019. Het aftrektarief zal van 46% in 2020 naar 37,05% in 2023 gaan. Dit betekent dus effectief dat eigen woningbezitters minder korting zullen genieten op de inkomstenbelasting.
 • Dezelfde aftrekbeperking geldt voor verschillende aftrekfaciliteiten voor de onderneming onder andere de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
 • In box 2 geldt dezelfde aftrek voor de aanmerkelijk-belanghouders voor de terbeschikkingsvrijstelling.
 • Voor particulieren geldt voor meerdere verschillende aftrekposten dezelfde percentages.
 • De zelfstandigenaftrek zal worden verlaagd naar € 5.000,- in 2028 met een jaarlijkse verlaging van € 360,-.
 • Box 2 van de inkomstenbelasting wordt verhoogd met een huidig tarief van 26,25% naar 26,9% in 2021. In deze box wordt het aanmerkelijk belang belast. Hiervan is sprake wanneer iemand 5% of meer aandelen in een BV bezit. Lenen bij een eigen BV zal vanaf 2021 worden belast in box 2 wanneer deze lening een bedrag overschrijdt van € 500.000,-.
 • In box 3 wordt het spaargeld en de beleggingen belast. Het bedrag waarover geen belasting wordt geheven, het heffingsvrije vermogen, wordt van € 30.846,- naar 50.000,- verhoogd. Indien je voordeel behaald uit deze spaargelden of beleggingen zul je hier belasting over moeten betalen, dit percentage wordt opgeschaald van 30% in 2020 naar 31% in 2021.

Loonbelasting

 • Voor 2020 word je tegemoetgekomen wat betreft de werkkostenregeling. Deze houdt in dat voor de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom je 3% hiervan mag gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Na deze € 400.000,- mag er nog 1,2% onbelast worden vergoed of verstrekt. In 2021 zal dit over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom 1,7% zijn en hierna 1,18%.
 • Door de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk kun je een korting op de loonheffing krijgen. Dit is om in tijden van corona bedrijven te stimuleren om te investeren in research en development. Een nieuwe WBSO-aanvraag kan worden gedaan tot en met 30 september 2020. In 2021 wordt de korting van 32% naar 40% verhoogd en voor starters van 40% naar 50%.
×