Sociale zekerheid, het kalft af

Interessant was de uitspraak van 23 juli 2018 van de rechtbank met betrekking tot een wel of niet in dienst zijnde maaltijdbezorger. De bezorger had het beroep ingesteld  tegen maaltijdbezorger Deliveroo.  De reden was dat zijn huidige dienstbetrekking niet werd verlengd en dat het werd omgezet in een zzp contract. Kortweg de overeenkomst van arbeid werd een overeenkomst van opdracht. De bezorger was het daar niet mee eens maar verloor helaas het proces.

Hoe vervelend het ook klinkt wij kunnen de uitspraak van de rechter wel volgen. Het legt wel de zenuw van het niet geëvolueerde arbeidsrecht bloot en hoe de internetplatforms juridisch handig gebruik kunnen maken van een besluiteloze politiek. De sociale zekerheid brokkelt steeds meer af.

Arbeidsovereenkomst

Bezorger was in dienstbetrekking bij Deliveroo  en had een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst werd niet verlengd maar werd omgezet in een overeenkomst van opdracht. Bezorger heeft zich daarna ingeschreven bij de kamer van koophandel als ‘bezorger van maaltijden voor Deliveroo’ en een btw nummer aangevraagd.

Het lijkt wat apart om als bezorger ineens geconfronteerd te worden met het feit dat je ingeschreven moet worden bij de kamer van koophandel en een btw nummer moet aanvragen en uiteraard je btw aangiften moet gaan verzorgen. Toch is het niet vreemd. Deliveroo maakt heel handig gebruik van de wettelijke mogelijkheden.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Hierin zijn drie elementen cruciaal:

  1. persoonlijk arbeid te verrichten;
  2. tegen loon;
  3. gezagsverhouding.

Volgens artikel 7:610 lid a van het Burgerlijk Wetboek is er een vermoeden van een arbeidsovereenkomst wanneer iemand voor een ander gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks of ten minste 20 uren per maand arbeid verricht. Let op: het gaat om het vermoeden van een arbeidsovereenkomst. De letter van de wet gaat hierbij uit van het feit dat omstandigheden niet duidelijk zijn en/of als er niets is vastgelegd.

In het geval van Deliveroo was het wel vastgelegd. Er was een overeenkomst van opdracht opgesteld.

Het geval Deliveroo

Waar is Deliveroo uiteindelijk sterk in gebleken? Deliveroo heeft een aantal punten vastgelegd in de overeenkomst van opdracht en de manier van werken waardoor het voor de rechter niet mogelijk was om een andere uitspraak te doen.

In de overeenkomst was opgenomen:

  • De bezorger mocht zich laten vervangen door een ander zonder dat Deliveroo hier bezwaar tegen kon maken;
  • De bezorger kon naar eigen inzicht en toezicht het werk indelen. Hij kon inloggen op een App en aangeven wanneer hij beschikbaar was. De App regelde vervolgens de adressen;
  • De bezorger kreeg geen vergoeding bij ziekte;
  • De bezorger mocht in eigen kleding bezorgen, zelfs kleding van de concurrent maakt niet uit;
  • De bezorger maakte gebruik van eigen middelen (smartphone, thermobox, fiets, scooter) en voor wat betreft het vervoermiddel, deze moet in goede staat van onderhoud zijn en bezorger draagt zorgt voor een veilig vervoermiddel.
  • De bezorger mocht ook voor concurrenten werken.

De administratie en het versturen van de facturen werd door Deliveroo zelf gedaan. Dit zou door de ondernemer zelf gedaan moeten worden maar dit werd van tafel geveegd omdat het niet onlogisch is dat Deliveroo dit bijhoudt. Deliveroo heeft immers alle data opgeslagen van bezorgen en kan hier zo een factuur van produceren voor de bezorger. Dit was een faciliteit voor de bezorger, hij mocht ook zelf facturen sturen.

De zzp’er

Wat wij terug zien in deze uitspraak zijn de elementen voor ondernemerschap. Onder andere: inschrijven bij de kamer van koophandel, zichzelf laten vervangen bij ziekte, investeren in eigen bedrijfsmiddelen, naar eigen inzicht het werk indelen, zonder toezicht werken, meerdere opdrachtgevers hebben en geen vergoeding bij ziekte.

Sociale zekerheid

De vraag dringt zich op wat dit betekent voor het sociale zekerheidstelsel. Is het ook mogelijk om de vakkenvuller als zzp’er in te schrijven? Ook zijn kunnen deze werkzaamheden bij diverse supermarkten verrichten. Binnen de horeca is er al een platform van vraag en aanbod en waar degenen die zich aanbiedt voor werk al als zelfstandig wordt aangemerkt.

Maar is dit dan de kant die wij op willen? In principe verdringt het ook banen voor mensen die helaas aan de onderkant van de arbeidsmarkt het van deze banen moeten hebben om in hun inkomen te voorzien.

Gaan we naar een maatschappij waar de één zijn inkomen met allerlei baantjes bij elkaar moet scharrelen zonder enige vorm van zekerheid en de ander met banen waar er nog wel enige vorm van sociale zekerheid is?

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

×