Tegemoetkomingen overheid in de loonkosten

Zonder in al te veel afkortingen te stranden zijn per 1 januari 2018 twee regelingen van kracht in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en die zijn genaamd de regeling het loonkostenvoordeel (LKV) en het jeugd- Lage inkomensvoordeel (jeugd-LIV), de tegemoetkoming van de overheid voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Een eerdere regeling, ook onderdeel van de Wtl, is in 2017 al van start gegaan, het LIV oftewel het lage-inkomensvoordeel. Wat is de bedoeling van deze wet en wat is dan het voordeel?

Het doel en de regelingen

De overheid beoogt met de regelingen in de Wtl werknemers met een afstand tot of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te houden of te nemen. Met andere woorden werkgevers worden financieel geprikkeld om mensen die slecht aan een baan kunnen komen in dienst te nemen (of te houden). Dit is ook bedoeld voor de ouderen onder ons. Dat wil zeggen vanaf 56 jaar en ouder zit je al in de hoek van de af geserveerde oudere en het duurt nog even tot de AOW leeftijd. Te groot voor een servet, te klein voor het tafellaken maar dan andersom.

LKV

Om te bepalen of je als werkgever voor de LKV in aanmerking komt heeft de overheid vier doelgroepen aangewezen:

 • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
 • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
 • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Let op de werknemer moet zelf een doelgroepverklaring  aanvragen. Dit kan vanaf 1 januari 2018 en moet binnen drie maanden dat de persoon in dienst is gegaan. De werknemer kan ook iemand machtigen om de aanvraag te doen als hij dit niet zelf kan.

Als de doelgroepverklaring is afgegeven dan kan in de loonaangifte het vakje premiekortingen LKV worden aangevinkt.

Scheelt het? Ja, het kan een aardige bijdrage opleveren. € 1 tot € 3 per uur en maximaal tussen de € 2.000 en € 6.000 per jaar.

LIV (your life)

De volgende is de LIV. Dit is specifiek voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hier zijn de volgende vier voorwaarden van toepassing bij de werknemer:

 • deze is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
 • heeft een gemiddeld uurloon van € 9,66 tot en met € 12,08;
 • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
 • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Let op de verloonde uren zijn naast de uren die in het contract vermeld staan ook de overwerk uren, ziekte uren en verlof uren.

Tegemoetkoming in 2017 en 2018 is tussen de € 0,51 en € 1.01 per uur per werknemer met een maximum tussen de € 1.000 en € 2.000.

Het LIV hoeft niet te worden aangevraagd, het UWV stuurt een overzicht met de tegemoetkoming in de eerste maanden van 2018. Dit zou dus vanzelf gaan maar het kan geen kwaad om toch eens het personeelsbestand door te neuzen om te kijken of het allemaal klopt. Het leien dakje waar het vanaf moet gaan kent zijn ruwe delen.

Jeugd-LIV

Omdat het minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2017 is verhoogd voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar, heeft de overheid een compensatie regeling in het leven geroepen, het jeugd LIV. De werknemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen en;
 • is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar (anders is het LIV van toepassing) en;
 • heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn/haar leeftijd.

Het vaststellen van de tegemoetkoming start in 2019. Het voordeel kan oplopen tot ongeveer € 3.000.

De beschikking

Het UWV stuurt een voorlopige berekening, deze kan al zijn ontvangen. Het verdient aanbeveling om dit goed te controleren. Als iemand ontbreekt dan is het zonde van het geld en als je teveel zou ontvangen dan komt het nooit goed uit als je terug moet betalen.

De belastingdienst stuurt de definitieve berekening en betaalt binnen zes weken na de definitieve berekening uit.

Pecunia

Het is soms wat werk en je moet wat controleren maar het levert wel voordeel op.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken?
Vraag een consultancygesprek aan met ons (info@amole.nl). Het tarief is €150,- ex btw per uur.

Kees Tuip en Mariëtte Bos

×