Toch handhaving omstreden wet DBA?

Er is geen wet in deze tijd waar zoveel discussie en die zo omstreden is als de wet DBA (De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Vorig jaar op 9 februari 2018 kregen we dit bericht: “De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen”. Op 22 juni 2018 nogmaals het bericht dat de handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2020 en op 27 november 2018 bericht dat het nog een jaar verder wordt opgeschoven. 1 januari 2021 wel te verstaan.

Toezichtsplan

En toen kwam op 5 maart 2019 de Rijksoverheid met het nieuws dat de belastingdienst de resultaten bekend gaat maken van het toezichtsplan “arbeidsrelaties zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers”. Dit plan richtte zich op het uitvoeren van 104 bedrijfsbezoeken bij opdrachtgevers. Het was voor het eerst dat er een melding kwam van een ‘controle’ op de arbeidsrelaties. Er gebeurt kennelijk toch iets.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek bij de 104 bedrijven is dat bij 45 bedrijven er voldoende kennis en ervaring is met de huidige zzp-wetgeving en wordt de wet ook op de juiste manier toegepast. Omgerekend is dit 43%. Bij 47 bedrijven is er sprake van meer of mindere mate onjuist handelen (46%). Bij 12 bedrijven wordt er vervolgonderzoek ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid onderzocht. Dit is 11 procent. Eigenlijk best wel veel.

“Coalitie en oppositie reageerden onthutst op deze steekproef van de belastingdienst waaruit blijkt dat ruimde helft van de gecontroleerde bedrijven de regels schendt bij de inhuur van zzp’ers” schreef het financiële dagblad op donderdag 7 maart 2019. Dat is een beetje boter op het hoofd van de politici. We maken wetten en handhaven niet. Wellicht kun je het ook omdraaien. Dat het geweldig is dat 43% van de bedrijven zich aan de regels houdt zonder dat er gehandhaafd wordt.

Boetes en naheffingen

Deze worden alleen opgelegd door de belastingdienst als er sprake is van kwaadwillendheid. Wanneer is er nu sprake van opzet/kwaadwillendheid? Het gaat om het willens en wetens handelen. Men is zich dus bewust van het feit dat zij onjuist of verkeerd handelen en nemen de gevolgen voor lief. Dat moet aangetoond worden. Is dit eenvoudig? In hetzelfde onderzoek melden steeds meer bedrijven zich die zich ‘gedwongen voelen’ met opdrachtnemers te werken omdat deze liever als zelfstandige werken dan in dienst treden. Bijvoorbeeld: er is niemand te vinden op de arbeidsmarkt als werknemer maar wel een zelfstandige. Uit nood verstrek je de opdracht met in het achterhoofd dat het misschien aangemerkt kan worden als een arbeidsrelatie. Is dit willens en wetens? Je kunt ook zeggen dat je er niet helemaal bewust van was en de opdrachtnemer had af en toe ook andere opdrachten. Om aan te tonen dat er kwaadwillend gehandeld is wordt nog een ding voor de belastingdienst. 

Gelijk speelveld

Verderop in het rapport kunnen we het volgende vinden: ‘met een sectorbrede toezicht- en handhavingsstrategie wil de Belastingdienst ervoor zorgen er een gelijk speelveld blijft en er geen sprake is van marktverstoring’.

Die marktverstoring is er al. Er is geen gelijk speelveld tussen de bedrijven die als platform fungeren (Uber, Deliveroo, Airbnb) en de reguliere bedrijven.

Het wordt tijd dat er eens goede wetgeving komt en niet pappen en nathouden.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

Kees Tuip en Mariëtte Bos

×