Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt Amolé geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website. 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Amolé geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Amolé.

Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amolé.

Mocht u een fout ontdekken of van mening zijn dat er iets niet klopt kunt u mailen naar info@amole.nl.

×