De rendementsheffing in Box 3: Een doorn in het oog

In ons boxensysteem wordt het (meeste) vermogen dat wij bezitten belast in Box 3. Er zijn ook vermogensbestanddelen die in Box 1 en Box 2 worden belast maar in deze blog gaat het alleen over box 3. Specifieker over het fictieve rendement dat belast wordt tegen 30% belasting. Hier is al veel over gezegd en geschreven. Toch blijft het zuur als je bedenkt dat er nauwelijks rente over spaargeld vergoed wordt en de overheid vrij stellig blijft beweren dat minimaal 4% als rendement over het vermogen reëel is.

Dat het de belastingplichtigen dwars zit is gebleken uit de enorme berg aan bezwaarschriften tegen de aangiften inkomstenbelasting 2013. De bezwaarschriften gaan over de vraag of de fictieve rendementsheffing in strijd is met het Eerste Protocol bij het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Hoge Raad heeft geoordeeld in 2016 dat dit niet zo was, pas wanneer het forfaitaire rendement na een lange reeks van jaren niet meer haalbeer is én leidt tot een buitensporige zware last voor beleggers, dan zou het in strijd kunnen zijn met het EVRM.

Dat was 2016, terugkijkend op deze periode dan hadden wij te maken met al een aantal jaren dalende rente. Deze rente varieerde in 2016 van 0,3% tot globaal een 1% met wellicht een uitschieter van een 0,5% naar boven. Het beursklimaat was in 2016 onrustig met pieken en dalen. Vastgoed zit bij veel Nederlanders in Box 1 en is niet waar het Box 3 resultaat op wordt behaald. De totale markt gaf niet weer dat een rendement van 4% makkelijk en zonder al te veel risico’s kon worden bijgeschreven. Dit was wel wat Avdocaat-generaal Niessen heeft geconcludeerd namelijk dat het voor sommige belastingplichtigen  een buitensporige inbreuk op het recht op het genot van eigendom vormt. De belasting kan immers meer bedragen dan het rendement waardoor belastingplichtigen moeten interen op vermogen. Echter, zoals boven vermeld, was dit niet de conclusie die de Hoge Raad volgde.

De overheid paste vanaf 2017 de heffing aan. De vermogens tot € 75.000 hebben een lager percentage fictief rentendement (gemiddeld 2,8%), daarboven loopt met van 4,6% naar 5,39%. De stelling is dat mensen met een hoger vermogen dit meer in onroerend goed, aandelen en obligaties beleggen waardoor er een hoger rendement te behalen zou zijn dan op de spaartegoeden.

En toen kwam juni 2019. De Hoge Raad oordeelde dat de box 3 heffing in strijd is met artikel 1 van het Europees verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Dit gaat in eerste instantie over de jaren 2013 en 2014. De Hoge Raad oordeelt dat een rendement van 4% niet haalbaar is zonder het nemen van veel risico’s. Maar… de rechter oordeelt dat het niet aan de rechterlijke macht ligt om hier iets aan te wijzigen en dat de bal bij de politiek ligt.

Nou wij zijn benieuwd hoe het gaat uitpakken. Nu de banken voorzichtig beginnen over negatieve rente over vermogen. Gaan we terug naar het belasten van het werkelijke rendement? Hadden we dat niet al eens eerder gehad voor de herziening van inkomstenbelasting in 2001? Dit lijkt een goed moment hiervoor. Misschien wordt het woord inkomstenbelasting in ere hersteld en de verkapte vermogensbelasting naar de prullenbak verwezen.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op
Het tarief is €150,- ex btw per uur.

Kees Tuip en Mariëtte Bos

×